Επωνυμία Εταιρίας : Aναστάσιος Σκλιάς ΜΟΝ ΙΚΕ Εταιρικό κεφάλαιο 1000euro Μοναδικός εταίρος Σκλιάς Αναστάσιος Εισφορές σε μετρητά, ποσό 1000euro Διαχειριστής Σκλιάς Αναστάσιος Εγγυητικές εισφορές Άρθρου 79, δεν υπάρχουν Αριθμός Γεμή :145819017000 Διεύθυνση Διαχειριστή : Προέδρου Σκλια 0, Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011 Τηλ.: +306995297834 Έδρα Εταιρίας : Προέδρου Σκλια 0, Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011 Τηλ.: +306995297834 Η εταιρία είναι σε λειτουργία και δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. mail : atticatrans@gmail.com